W celu pełnej ochrony danych i praw naszych klientów przedstawiamy regulamin korzystania z usług pisania na zlecenie. Podpisanie umowy na realizację zlecenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Ochrona praw klienta i anonimowość

 • Podstawową zasadą w pracy naszego zespołu naukowego jest zobowiązanie się do podejmowania wszelkich działań, które uwzględniają dobro i korzyść osób zwracających się do nas z prośbą o pomoc.
 • Nasz serwis naukowy zapewnia anonimowość i ochronę wszelkich danych osobowych klientów, którzy zwracają się do nas z pytaniami i zleceniami. Wszelkie dane klientów są przetwarzane wyłącznie w celu właściwego prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 • Dla celów ochrony interesów naszych klientów, zobowiązujemy się przygotować odpowiedni tekst umowy. Na życzenie konkretnej osoby umowę może stanowić historia korespondencji e-mailowej.

Zasady wykonania zlecenia

 • Rozpoczęcie współpracy z naszym zespołem naukowym zostaje poprzedzone uprzednim ustaleniem warunków, takich jak: objętość opracowania, wymagany termin oraz cena wraz z zasadami płatności.
 • Opracowania realizowane są według zaleceń osób zamawiających – przy stałym kontakcie z telefonicznym i mailowym oraz z możliwością regularnego wglądu w wyniki pracy.
 • Materiały przygotowane przez nasz zespół naukowy nie stanowią kopii, ani powielenia innych dokumentów, lecz mają charakter oryginalny i w pełni autorski.
 • Standardy edytorskie, formaty tekstów stosowane przez nasz zespół redakcyjny są dostosowane do indywidualnych wymagań i życzeń klientów.

Korekty

 • Osoba zamawiająca usługę ma prawo do uzyskania korekt otrzymanego opracowania. Są one wykonywane z uwzględnieniem czasu niezbędnego dla właściwej realizacji zlecenia, w czasie od 3 do 10 dni od momentu ich zgłoszenia.
 • Klienci serwisu naukowego mają prawo do kilkukrotnego zgłoszenia korekt oraz innych zastrzeżeń wobec otrzymanego opracowania. Wszelkie składane uwagi powinny zostać przedstawione w formie pisemnej, jako komentarz z uzasadnieniem.
 • Osoba zamawiająca usługę ma prawo do uzyskania korekt otrzymanego opracowania na podstawie osobistych uwag. Tekst wykonany wg ogólnych standardów uczelni krajowych nie podlega korekcie i jest uznany za prawidłowy. Osoba wykorzystująca zamówione materiały edukacyjne niezgodnie z przepisami prawem, traci możliwość uzyskania korekt i dalszych konsultacji.

Warunki użytkowania zamówionego materiału

 • Opracowania wykonywane przez nasz zespół naukowy stanowią formę pomocy dydaktycznej. Podczas ich wykorzystywania należy uwzględniać przepisy prawa obowiązującego w RP, a w szczególności Prawa Autorskiego oraz art. 272 KK. Nasz zespół redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności za dalsze lub niewłaściwe wykorzystywanie udostępnionych materiałów edukacyjnych.

Pisanie tekstów i prac – Łódź, Gdańsk, Kraków, Lublin, Wrocław, Warszawa i cała Polska!
Zadzwoń i zamów pisanie pracy licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.